Lillås 4. trinn

Jul på natursenteret 50 elever Kontakt: Magni Fossum  

Sentrum 5. trinn

53 elever, 2 klasser Bruk av stereolupe + orientering 1 Kontakt: Lise M Bruun  

Holmestrand vgs VG1

ved Borghild K. 10 elever Arbeidsliv klasse med HO og RM elever, vi ønsker oss en "jule-dag". Ser dere hadde noe med å lage fuglemat? Og litt om juletradisjoner? Holder […]

Levert av Ascentia AS