Feltkurs for

Trinn 3-4

Det er mulig å sy sammen flere feltkurs slik at skolen får en hel dag ved senteret. Vi er fleksible og tilrettelegger feltkursene slik at det passer skolens timeplan og læreplan. Ta også en titt på våre andre feltkurs under de andre trinnene. En nærmere beskrivelse av feltkursene ligger på Teams under Horten Natursenter.

Marinbiologi og livet i fjæra

Ca 3 timer. Elevene lærer om livet i fjæra og om tangloppa.  

Utstyr: Stangsiler, vannkikkert, bestemmelsesduker, litteratur, bakker..

Kjemiske reaksjoner

Elevene erfarer hvordan stoffer endrer seg ved en kjemisk reaksjon. 

Allemannsretten

Hva er lov og ikke lov når vi ferdes i naturen? Stikkord om allemannsretten som vi kommer innom er: båndtvang, bålforbud, camping, sporløs ferdsel, hvem eier trærne, innmark/utmark osv.

Spor og sportegn

Elevene leter etter dyrespor. Vi finner som regel kongler spist av ekorn, musehull, rådyrspor, hakkespetthull eller andre spennende tegn etter dyr og fugler. Kurset tilpasses årstiden.

Fugler

Vi ser på fugler på fuglebrettet og på Borrevannet. Elevene lærer å gjenkjenne noen vanlige fuglearter, og vi ser litt på atferd. Kurset tilpasses årstiden.

Trærne våre

Elevene lærer å gjenkjenne noen av de vanligste treslagene i området og hvilke bruksområder de har. På vinteren kikker vi på bartrær.


Levert av Ascentia AS