Skip to main content
Feltkurs for

Trinn 3-4

Det er mulig å sy sammen flere feltkurs slik at skolen får en hel dag ved senteret.  I tillegg har vi andre aktiviteter som spikkeoppgaver og natursti. Vi er fleksible og tilrettelegger feltkursene slik at det passer skolens timeplan og læreplan. Ta også en titt på våre andre feltkurs under de andre trinnene. En nærmere beskrivelse av feltkursene kommer på Teams under Horten Natursenter.

Marinbiologi og livet i fjæra

Ca. 3 timer. Elevene lærer om livet i fjæra og går på jakt etter planter og dyr i strandsonen. De får lære om tangloppa og forsker på blæretang. 

Kurset passer best fra mai til høstferien.

Kjemiske reaksjoner

Ca. 1 time. Hva jobber en kjemiker med? Elevene erfarer hvordan stoffer endrer seg ved en kjemisk reaksjon. 

Geologi

Ca. 1 time. Prikkete, stripete eller lag på lag? Hvordan ser steinene ut og hvordan er de dannet. Elevene går på jakt etter stein og undersøker forskjellige typer bergarter. Kurset kan holdes her på natursenteret eller også gjerne på en strand i nærheten av skolen. 

Jul på natursenteret

Elevene lærer om noen gamle juletradisjoner knyttet til naturen. Vi lager fuglemat. Det er ekstra koselig om klassen har med seg grøt.

Spor og sportegn

Elevene leter etter dyrespor. Vi finner som regel kongler spist av ekorn, musehull, rådyrspor, hakkespetthull eller andre spennende tegn etter dyr og fugler. Kurset tilpasses årstiden.

Fugler

Vi ser på fugler på fuglebrettet og på Borrevannet. Elevene lærer å gjenkjenne noen vanlige fuglearter, og vi ser litt på atferd. Kurset tilpasses årstiden.

Trærne våre

Elevene lærer å gjenkjenne noen av de vanligste treslagene i området og hvilke bruksområder de har. På vinteren kikker vi på bartrær.

Ferskvannsfisk

Hel dag. Vi trekker garn og renser garnet sammen med klassen. Elevene lærer navnet på noen vanlige fiskearter i Borrevannet. Vi lærer om noen av delene på fisken som skjell, munn, finner, gjeller og gattåpning. Kurset passer best fra midten av mai og til høstferien.

Bygg din egen båt

Hel dag. Elevene lager sin egen seilbåt i tre. I prosessen skal de tegne, bygge, teste ut og vurdere produktet. Vi avslutter med regatta fra brygga. Kurset passer fra april til oktober.