Skip to main content
Horten Natursenter

Undervisning i praksis


Fra starten i 1994

Horten Videregående skole får midlertidig avtale med teknisk etat i Borre kommune om bruk av to rom på pumpestasjonen. Første rommet ryddes og males på dugnad.

Feltkurs for Skoler i fylket

Vi tilbyr aktive spennende feltkurs for alle klassetrinn fra grunnskole til høyskole.Her kan du kombinere fysikk, biologi, kjemi, kroppsøving og mange flere fag.

Borrevannet

Borrevannet er en næringsrik innsjø med et rikt fugle- og planteliv. Selve vannet, strandområdene og våtmarksområdet ved Vassbånn er vernet som naturreservat. Søndre delen av vannet (Vassbånn) er nasjonalt viktig fugleområde. Det er registrert ca 255 fuglearter ved Borrevannet. I tillegg finnes en særegen vegetasjon med flere sjeldne plantearter.

Borrevannet hører til Falkenstensvassdraget med et nedbørsfelt på ca 32 km2. Innsjøen har et makimumsdyp på ca 16 m og et overflateareal på ca 2 km2. Borrevannet har tidligere vært drikkevannskilde for Horten. Innsjøen er nå reservedrikkevann for Horten kommune.

Borrevannet er en naturlig eutrof (næringsrik) sjø. Forurensning fra landbruk og bebyggelse har imidlertid økt tilførslene av næringssalter. Dette har gitt en kraftig eutrofiering av vannet. Det er årvisse algeoppbomstringen fører til redusert sikt i vannet. Det har også vært enkelte algeoppblomstinger av giftige blågrønnalger. I tillegg kommer en stadig gjengroing med høyere vegetasjon.

Astronomi

Vestfold astronomiforening

Vestfold astronomiforening samarbeider med natursenteret og  benytter observatoriene. Du finner oss på facebook om du søker opp «VAF_online» og du kan be om å bli medlem av gruppen VAF, også på FB!

Kontaktpersoner:
Leder: Tore Rolf Lund, tlf 97550019
E-post: torerolf@gmail.com eller
Egil Sporsheim: egil_sporsheim@hotmail.com
Tlf. nr. +4740286490

 
 
 

Velkommen til Horten natursenter!

Vi holder til nord langs Borrevannet med adresse Knudsrødveien 81, Horten. Se også kart under! Kjører du sykkel, moped/motorsykkel eller bil kan du parkere på toppen av bakken. Hos oss er det alltid tent bål eller en grill rundt lunsjtider, så ta gjerne med grillmat. Vi ønsker alle velkommen til oss 🙂