Priser

Det er gratis for de fylkeskommunale videregående skolene i Vestfold og grunnskolene i Horten kommune for all undervisning.
Priser for eksterne kunder:

– Dagskurs: kr. 3000,-

– Kveldskurs/astronomi: kr. 2000,-

– Utleie av bygninger går via Horten kommune og eiendomsavdelingen

– Natursenteret leier/låner ikke ut båter eller kanoer.

Unntaket er ungdomsskolene og ferieklubben, som kan bestille kanoer til turer med klassene/elevene. Ødelegges eller skades kanoene i utleieperioden erstattes dette av lånetaker.
Levert av Ascentia AS