Feltkurs for

Trinn 8-10

Det er mulig å sy sammen flere feltkurs slik at skolen får en hel dag ved senteret. Vi er fleksible og tilrettelegger feltkursene slik at det passer skolens timeplan og læreplan. Ta også en titt på våre andre feltkurs under de andre trinnene.

Syrer og baser

Ca 2 timer. Kompetansemålene i fenomener og stoffer. Praktisk bruk av syrer og baser der elevene tar vannprøver av Borrevannet, bekken, dammen og springvann. Vi jobber også med dagligvarer og måler pH med ulike instrumenter. 


Fornybar energi – ved

Ca 3 timer. Kompetansemålene finner vi i mangfold i naturen og forskerspiren . Elevene lærer om brennverdier, virkningsgrad og lage bål.

Innsjøen som økosystem

3-5 timer. Komptansemål i forskerspiren og mangfold i naturen. Elevene er ute i båt og tar abiotiske målinger. Vi ser på arter knyttet til ferskvann, både dyr og planter. Elevene lærer om innsjøtyper. De finner bevis for hvilke type innsjø Borrevannet er.


Isfiske og sikkerhet på is

3 timer. Komptansemål i forskerspiren og mangfold i naturen og i kroppsøving, ferdes trygt på vann.  Elevene lærer å livlinekast, bruke ispigger og isvettregler. Etterpå blir det isfiske med maggot og mye gøy. Mulig også å kombinere med skøyter.


Kick-off

Kick-off er en skoledag utenom det vanlige. Her skal elevene samarbeide og lære seg å jobbe i team ved å løse ulike oppgaver, som alle kan gjennomføre. Vi bruker ofte «Potta» (se bilde)


Levert av Ascentia AS