Feltkurs for

Trinn 8-10

Det er mulig å sy sammen flere feltkurs slik at skolen får en hel dag ved senteret. Vi er fleksible og tilrettelegger feltkursene slik at det passer skolens timeplan og læreplan. Ta også en titt på våre andre feltkurs under de andre trinnene. En nærmere beskrivelse av feltkursene kommer på Teams under Horten Natursenter.

Innsjøen som økosystem

3-5 timer. Elevene undersøker abiotiske og biotiske faktorer i Borrevannet. De måler siktdybde, tar planktonprøver, ser på planter og dyr i og rundt vannet. Kurset tilbys fra mai fram til høstferien.


Samiskinspirert mat på bål

Ca. 2 timer. Elevene lager en variant av Bidos og Gahkku på bål. Kurset passer bra i januar/ februar i tilknytning til samefolkets dag.

Geologi og marinbiologi på Løvøya

4-5 timer. Vi har base i Jesusbukta hvor elevene undersøker arter på land, i fjæresonen og i sjøen. Resultatet blir en plakat med tversnitt av bukta. I tillegg går vi en tur langs land, ser på bergartene i området og lærer om den geologiske historien til Løvøya.

Kurset passer best på våren fra midten av mai og tidlig høst.

Cellebiologi

Ca 1,5 time, inne. Vi ser på encellede organismer, plante- og dyreceller i mikroskop og setter navn på ulike celleorganeller. Kan gjennomføres som en oppstart på temaet eller som en oppsummering. Se hvilke forsøk vi tilbyr på Teams.

Fornybar energi – ved

Ca 3 timer. Elevene lærer om brennverdier, virkningsgrad og lager bål.

Til vanns, til lands og i lufta

Elevene gjør praktiske oppgaver knyttet til stillingsenergi og bevegelsesenergi. 

Kanopadling

2-5 timer. Kurset legges opp i forhold til elevenes ferdighetsnivå, og temaer kan være alt fra grunnleggende padleteknikk til kano-redning. Har klassen hele dagen drar vi på tur og kan kombinere med et faglig opplegg på veien. Ved mye vind blir det et alternativt opplegg. Kurset tilbys når temperaturen i vannet er over 10 grader.

Spiselige vekster

Ca. 2 timer. Elevene får smake på ulike spiselige planter og vi snakker om anvendelsen av disse. De lager et måltid basert på noe av det de finner. Kurset passer best i mai.

Sikkerhet på is

Ca. 1 time.  Elevene lærer livlinekast, bruke ispigger og isvettregler. Kurset kan med fordel kombineres med pilking eller skøyter.


Gøy på isen

1-3 timer. Er det farbar is på Borrevannet legger vi til rette for forskjellige aktiviteter på isen som skøyter, curling og pilking. Elevene må først ha kurset «Sikkerhet på is».

Mesternes Mester

1-2 timer. Hvem er klassens mester? Konkurranser både individuelt og gruppe. Passer godt som start eller slutt på skoleåret sammen med kanopadling og grilling.

Orientering

1 time. Vi lager orienteringsløp i området rundt senteret tilpasset klassens ferdighetsnivå.


Levert av Ascentia AS