Skip to main content
Feltkurs for

Trinn 8-10

Det er mulig å sy sammen flere feltkurs slik at skolen får en hel dag ved senteret. Vi er fleksible og tilrettelegger feltkursene slik at det passer skolens timeplan og læreplan. Ta også en titt på våre andre feltkurs under de andre trinnene. En nærmere beskrivelse av feltkursene kommer på Teams under Horten Natursenter.

Innsjøen som økosystem

3-5 timer. Elevene undersøker abiotiske og biotiske faktorer i Borrevannet. De måler siktdybde, tar planktonprøver, ser på planter og dyr i og rundt vannet. Kurset tilbys fra mai fram til høstferien.


Samiskinspirert mat på bål

Ca. 2 timer. Elevene lager en variant av Bidos og Gahkku på bål. Kurset passer bra i januar/ februar i tilknytning til samefolkets dag.

Marinbiologi

Halv eller hel dag. Elevene gjør en linjeanlyse over området. I grupper undersøker de hvilke arter vi finner på land, i fjæra og på grunt vann, og lager et lite saltvannsakvarium. 

Kurset kan godt kombineres med geologi.

Kurset passer best fra midten av mai og til tidlig høst.

Geologi på Løvøya

Ca. 1,5 time. Vi går en tur rundt på Løvøya og ser på forskjellige typer bergarter.  Elevene lærer om den geologiske historien til området, og hvilke tegn vi kan finne på disse hendelsene. 

Kurset kan godt kombineres med marinbiologi.

Cellebiologi

Ca 1,5 time, inne. Vi ser på encellede organismer, plante- og dyreceller i mikroskop og setter navn på ulike celleorganeller. Kan gjennomføres som en oppstart på temaet eller som en oppsummering. Se hvilke forsøk vi tilbyr på Teams.

Fornybar energi – ved

Halv dag. Klassen lærer å bruke øks og kløyve ved. Elevene lærer om brennverdier, virkningsgrad og lager bål. De erfarer hvordan forskjellige treslag brenner og hvordan fuktighetsprosenten påvirker kvaliteten på veden. 

Til vanns, til lands og i lufta

Elevene gjør praktiske oppgaver knyttet til stillingsenergi og bevegelsesenergi. I grupper skal de lage farkoster som kan trille fortest mulig ned bakken, komme lengst på vannet og fly lengst i lufta.

Kanopadling

2-5 timer. Kurset legges opp i forhold til elevenes ferdighetsnivå, og temaer kan være alt fra grunnleggende padleteknikk til kano-redning. Har klassen hele dagen drar vi på tur og kan kombinere med et faglig opplegg på veien. Ved mye vind blir det et alternativt opplegg. Kurset tilbys når temperaturen i vannet er over 10 grader.

Spiselige vekster

Ca. 2 timer. Elevene får smake på ulike spiselige planter og vi snakker om anvendelsen av disse. De lager et måltid basert på noe av det de finner. Kurset passer best i mai og egner seg best for 9. trinn i forbindelse med Mat og Helse.

Sikkerhet på is

Ca. 1 time.  Elevene lærer livlinekast, bruke ispigger og isvettregler. Kurset kan med fordel kombineres med pilking eller skøyter.


Gøy på isen

1-3 timer. Er det farbar is på Borrevannet legger vi til rette for forskjellige aktiviteter på isen som skøyter, curling og pilking. Elevene må først ha kurset «Sikkerhet på is».

Orientering

1-3 timer. Karttegnstafett, omvendt o-løp, stjerneorientering ellers klassisk o-løp. Vi lager opplegg tilpasset klassens ferdighetsnivå. Senteret har EMIT-brikker og digitale postenheter.

Kick-off for 8. trinn

Vi syr sammen en dag med samarbeidsoppgaver for de nye 8. klassene. Kan godt kombineres med kanopadling. 

Tilbys bare de to første ukene av skoleåret.