Feltkurs for

Trinn 5-7

Det er mulig å sy sammen flere feltkurs slik at skolen får en hel dag ved senteret. Vi er fleksible og tilrettelegger feltkursene slik at det passer skolens timeplan og læreplan. Ta også en titt på våre andre feltkurs under de andre trinnene.

Økologi og samspill

Ca 3-5 timer. Kompetansemålene finner vi i mangfold i naturen og forskerspiren . Elevene lærer om hvordan naturen henger sammen gjennom å utforske naturen og fysiske aktiviteter. Begreper: produsenter, forbrukere, nedbrytere, økologi og næringskjeder. 

Gøy med kjemi

Ca 3 timer. Kompetanse mål i fenomener og stoffer. Begreper: Stoff, stoffblandinger, kjemisk reaksjon og løsninger. Elevene er med på ekspriementer og utarbeider egne hypoteser. 


Pust og pes

Kompetansemål i naturfag er kropp og helse. Elevene lærer om å ta sin egen puls, lage kunstig lunge og om blodårer. Har vi tilgjengelig hjerte- og lungeslag ser vi på dette sammen. 

Astronomi

3 timer. Kompetansemål i forskerspiren og mangfold i naturen. Elevene får en kort intro inne før vi går ut i observatoriene og ser på ulike objekter. Vi avslutter med å lage stjernebilder med fakler og planisfærer. 

Geologi og magnetisme

3-4 timer. Kompetansemål i forskerspiren og mangfold i naturen. Elevene leter etter bergarter med hammer og vernebriller på natursenterets område. Elevene blir kjent med magnetisme, kompass og magnetfelt. 


Små dyr og store oppgaver

3 timer. Kompetansemål mangfold i naturen og forskerspiren. Elevene lærer om planteetere og rovdyr. Bruke ulike fangstmetoder for å fange småkryp. 


Levert av Ascentia AS