Feltkurs for

Trinn 5-7

Det er mulig å sy sammen flere feltkurs slik at skolen får en hel dag ved senteret. I tillegg har vi andre aktiviteter som spikkeoppgaver og natursti. Vi er fleksible og tilrettelegger feltkursene slik at det passer skolens timeplan og læreplan. Ta også en titt på våre andre feltkurs under de andre trinnene. En nærmere beskrivelse av feltkursene kommer på Teams under Horten Natursenter.

Astronomi

3 timer kveldstid. Elevene får en kort intro inne før vi går ut i observatoriene og ser på ulike objekter.

Kurset passer best fra oktober til starten av mars.

Orientering

2-5 timer.  Elevene lærer om karttegn og bruk av kart, og de får prøve seg på et o-løp.  Kurset legges opp i forhold til elevenes nivå. Dette kurset kan gjerne velges flere ganger, da vi har opplegg for flere nivåer.

Kurset passer så lenge det ikke er mye snø.

Skogen som økosystem

3 timer. I dette feltkurset er vi innom begreper som produsenter, forbrukere, nedbrytere og næringsnett. Elevene undersøker et skogsområde og finner ut hvilke trær som vokser i området, finner spor etter dyr og hvordan sopp jobber som nedbryter. Dagen avsluttes med en lek som viser hvordan alle artene i et næringsnett er avhengige av hverandre for at næringsnettet skal være bærekraftig.

Kurset tilbys fra mai til ut oktober.

Sikkerhet på is

Ca. 1 time.  Elevene lærer livlinekast, bruke ispigger og isvettregler. Kurset kan med fordel kombineres med pilking eller skøyter.

Gøy på isen

1-3 timer. Er det farbar is på Borrevannet legger vi til rette for forskjellige aktiviteter på isen som skøyter, curling og pilking. Elevene må først ha kurset «Sikkerhet på is».

Kanopadling

1-3 timer. Kurs i enkel padle- og styreteknikk med kano. Kurset legges opp i forhold elevenes ferdighetsnivå. Lærer fra natursenteret er med i robåt, men det er en fordel om en voksen som følger klassen også kan ro en båt. Klassen må ha gjennomført svømmeopplæring. Ved mye vind blir det et alternativt opplegg. Kurset tilbys når temperaturen i vannet er over 10 grader

Mikroskop og stereolupe

Ca. 1 time, inne. Elevene lærer å stille inn mikroskopet og bruke forskjellige okular. De finner forskjellige ting i naturen som de undersøker i stereolupe og mikroskop.

Tilpasninger hos fisk og disseksjon

Ca 3-5 timer. Elevene undersøker forskjellige fiskeslag og hvordan de er tilpasset det miljøet den lever i. De dissekerer fisk og ser på gjeller, svømmeblære, tarmer…..

Kurset passer best fra mai til midten av oktober.

Faseoverganger og kjemiske reaksjoner

Ca 3 timer. Elevene gjør forsøk rundt gass, flytende og fast form og ser på faseoverganger knyttet opp mot partikkelmodellen. Kurset egner seg godt i 7. klasse som en forberedelse til naturfag på ungdomstrinnet.

På spor etter istiden

Ca. 1 time. Elevene lærer om siste istid og hvilke spor vi kan finne etter den. De leter etter skuringsstriper og moreneavsetninger. Det er en fordel om elevene har hatt feltkurset i geologi fra 3.-4. klasse tidligere. Kurset kan holdes så lenge det ikke er snø.

Fuglekikking

Ca. 1 time. Vi ser på fugler på fuglebrettet og på Borrevannet. Elevene lærer å gjenkjenne noen vanlige fuglearter, og vi ser litt på atferd. Kurset tilpasses årstiden.

Mesternes Mester

1-2 timer. Hvem er klassens mester? Konkurranser både individuelt og gruppe. Passer godt som start eller slutt på skoleåret sammen med kanopadling og grilling.

Bevegelse på snø

2 timer. Vi lager flaskebaner og skihoppere. Elevene forsker på hva slags form og materiale som gir den skihopperen som hopper lengst og den BOB kjelken som går fortest.


Levert av Ascentia AS