Feltkurs for

Trinn 5-7

Det er mulig å sy sammen flere feltkurs slik at skolen får en hel dag ved senteret. Vi er fleksible og tilrettelegger feltkursene slik at det passer skolens timeplan og læreplan. Ta også en titt på våre andre feltkurs under de andre trinnene. En nærmere beskrivelse av feltkursene ligger på Teams under Horten Natursenter.

 

Astronomi

3 timer kveldstid. Elevene får en kort intro inne før vi går ut i observatoriene og ser på ulike objekter.

Små dyr og store oppgaver

3 timer. Elevene lærer om planteetere og rovdyr. Bruke ulike fangstmetoder for å fange småkryp. 

Tilpasninger hos fisk og disseksjon

Ca 3-5 timer. Elevene undersøker forskjellige fiskeslag og hvordan de er tilpasset det miljøet den lever i. De dissekerer fiks og ser på gjeller, svømmeblære, tarmer…..

Faseoverganger og kjemiske reaksjoner

Ca 3 timer. Elevene gjør forsøk rundt gass, flytende og fast form og ser på faseoverganger knyttet opp mot partikkelmodellen.


Levert av Ascentia AS