Feltkurs for

Trinn 1-2

Det er mulig å sy sammen flere feltkurs slik at skolen får en hel dag ved senteret. Vi er fleksible og tilrettelegger feltkursene slik at det passer skolens timeplan og læreplan. Ta også en titt på våre andre feltkurs under de andre trinnene. En nærmere beskrivelse av feltkursene ligger på Teams under Horten Natursenter.

Dyr og fugler om våren

Ca 3 timer. Vi lærer om alle endringene i naturen om våren for dyr og fugler.
NB! er fint om hver elev tar med seg en vedkubbe til bålet!

Vær og årstider

Elevene undersøker hvordan årstidene preger naturen rundt oss. De gjør forsøk knyttet til temperatur.

Meitemark

3 timer. Komptansemål i forskerspiren og mangfold i naturen. Elevene går på leit etter meitemarker og vi bestemmer hvilke arter vi har funnet. Vi lærer mer om meitemarkens rolle i naturen.

NB! Hver elev tar med en vedkubbe hver til bålet
Utstyr: bakker med lokk og barneluper


Levert av Ascentia AS