Skip to main content

Lillås 5. trinn

Tema bestemmes senere Kontakt: Christoffer Iversen Pauli

Holmestrand vgs, VG2 Innsjøen

12 elever, *utforske faktorar som regulerer vekst i og storleiken på populasjonar.......... *utforske og dokumentere artsmangfald gjennom feltarbeid, drøfte resultat og funn og vurdere korleis artane er tilpassa økosystemet dei […]