Skip to main content

Kongsberg Discovery

Forsøk med sending av lyd gjennom is. Natursenteret hjelper til med det praktiske. Kontakt: Thor Storm Husøy