Skip to main content

Nøtterøy vgs, BIO 2, Innsjøen som økosystem Gunn og Trude

11 elever fokus på disse kompetansemålene: utforske og dokumentere artsmangfold gjennom feltarbeid osv sammenligne hvordan energi blir omdanna gjennom fotosyntesen og celleåndingen osv drøfte hvordan menneskelig aktivitet påvirker kretsløpene osv

Kanoutlån Holtan

Låner 8 kanoer, henger, 18 vester, 18 årer Kontakt: Per Kristian Refsnes