Skip to main content

Borre T-gruppa

9 elever Bålfyring med tennstål, spor og sportegn, bruk av mikroskop, pinnebrød Kontakt: Line Kristiansen