Skip to main content
Pågående

Granly 7. trinn

Padling, bruk av stereolupe 2 klasser ca. 40 elever Kontakt: Kenneth Mikalsen

Borre T-gruppa

Bruker gapahuken. Klarer seg selv Trenger 3 båter, ved, spikkekniver, greinsaks, tilgang på kjøkken 9 elever Kontakt: Line Kristiansen