Skip to main content
Pågående

4.trinn Sentrum overnatting

Sentrum 4.trinn overnatter i telt fra torsdag ettermiddag til fredag morgen. Får tilgang til toaletter. Skal ikke ha noe opplegg utover dette. Kontaktperson: Charlotte Engebretsen

Granly 7. klasse

Overnatter på Knudsrød fra torsdag. Ønsker padling, orientering ved for mye vind. Har med flere foreldre. Kontakt: Håkon Gromstad

Greveskogen VGS overnatting

Ordner seg selv. Bruker uteområdet, lavvo og grill. Trenger tilgang på toalett Kontakt: Runar Karlsen