mnen og saturn      

                                                                                                                                                                                                                                                                                     HORTEN NATURSENTER

Undervisning i praksis med hele klassen? Besøk Horten natursenter. Vi tilbyr aktive spennende feltkurs for alle klassetrinn fra grunnskole til høyskole.Her kan du kombinere fysikk, biologi, kjemi, kroppsøving og mange flere fag.Tilbudet er gratis for alle elever i grunnskolen i Horten og alle videregående skoler i Vestfold. Bestill tid i venstremenyen vår! Ring Andreas (1-4 trinn) tlf. 93217692, Hege (5-10 trinn) tlf. 48156970 og Gunn-Henny (videregående) tlf. 40910666 om du lurer på noe !

Prisliste og buss

PRISER

Det er gratis for de fylkeskommunale videregående skolene i Vestfold og grunnskolene i Horten kommune for all undervisning. Priser for eksterne kunder:

- Dagskurs: kr. 3000,-

- Kveldskurs/astronomi: kr. 2000,-

- Utleie av bygninger går via Horten kommune og eiendomsavdelingen

- Natursenteret leier/låner ikke ut båter eller kanoer.

Unntaket er ungdomsskolene og ferieklubben, som kan bestille kanoer til turer med klassene/elevene. Ødelegges eller skades kanoene i utleieperioden erstattes dette av lånetaker. 

BUSS

Vestfold kollektivtrafikk

Buss 02 går til Horten rutebilstasjon fra Tønsberg  og buss 71 fra rutebilstasjon i Horten opp til Laskenlia. Gå av i Tiurstien!

https://www.vkt.no/Portals/VKT/Filer/Dokumenter/Rutetabeller/2017/9.%20oktober/02_3s.pdf#page=1

 

Share